Румунські паспорти та “румунське” питання – цифри, факти, аналітика: всебічний огляд

Параграф перший
Числа та румунські паспорти

Для початку – деякі показники.
Одразу слід відмітити: розглядаються і румуни, і молдовани; а також об’єднуються в спільну (чисто технічну) чисельність – без жодних національно-культуртних та історичних натяків чи упереджень. Просто справа в тому, що Румунія видає свої паспорти абсолютно однаково – як румунам, так і молдованам.
І ВИКЛЮЧНО з цієї причини має місце суто технічне об’єднання чисельності представників згаданих етносів в один показник.

Чисельність, питома вага та динаміка румунського та молдавського етносів на території України загалом та Чернівецької області зокрема

Таблиця 1

№ п/п Етнічна група 1989 рік 2001 рік +/-, тисяч осіб Темп приросту, %
Чисельність, тисяч чоловік Питома вага в чисельності населення відповідної територіальної одиниці, % Чисельність, тисяч чоловік Питома вага в чисельності населення відповідної територіальної одиниці, %
1 2 3 4 5 6 7
1 РУМУНИ
2 Румуни в Чернівецькій області 100,30 10,60 114,60 12,50 14,30 14,26
3 Румуни в Україні 134,80 0,26 151,10 0,31 16,30 12,09
4 Питома вага румунів Чернівецької області в загальній чисельності румунів України, % 74,41 75,84
5 МОЛДОВАНИ
6 Молдовани в Чернівецькій області 84,50 9,00 67,20 7,30 -17,30 -20,47
7 Молдовани в Україні 324,50 0,63 258,60 0,59 -65,90 -20,31
8 Питома вага молдован Чернівецької області в загальній чисельності молдован України, % 26,04 25,99
9 РУМУНИ ТА МОЛДОВАНИ
10 РУМУНИ ТА МОЛДОВАНИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 184,80 19,60 181,80 19,80 -3,00 -1,62
11 РУМУНИ ТА МОЛДОВАНИ В УКРАЇНІ 459,30 0,89 409,70 0,90 -49,60 -10,80
12 Питома вага румунів та молдован Чернівецької області в загальній чисельності румунів та молдован України, % 40,24 44,37

Отже, з чисельністю та структурою картина ясна (до речі, помітили як дивовижним чином зменшилася чисельність молдован і збільшилася чисельність румунів? Скоріш за все, частина колишніх молдован почала ідентифікувати себе як румунів, а дехто “перекваліфікувався” в росіян та українців. Ну і, плюс, міграція..);
тепер трошки даних про румунські паспорти:
Den ganzen Beitrag lesen…

Робота в Чернівцях та області: інтернет допоможе!

Робота – одна з найважливіших сфер життя будь-якої людини, яких би вона форм не набувала (офісна робота, державна служба, підприємництво, наукова робота, робітничі професії, мистецтво, сільське господарство тощо); і кожна без вийнятку людина потребує професійної самореалізації – як невід’ємної частини актуалізації особистості та самореалізації в цілому.
Den ganzen Beitrag lesen…