СПРИЯННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СТАНДАРТАМ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В Україні на даний момент реалізується проект «Просування європейських стандартів в українське медіа-середовище». Проект фінансується Радою Європи та виконується за участі Делегації Європейської комісії в Україні. Головним партнером проекту в Україні є Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення.
Проект має 3 компоненти діяльності:
1. Нормативно-правова база для діяльності ЗМІ.
2. Сприяння впровадженню Етичного кодексу та покращення стандартів журналістської професії.
3. Покращення співпраці між ЗМІ, організаціями громадянського суcпільства та органами влади.

Компоненти 1 ат 2 реалізуються на національному рівні, компонент 3 – на регіональному.

Релізацію третього компонетна Проекту в місті Чернівці (усього регіональна складова проекту охоплює шість міст України, серед яких і Чернівці) разпочато учора, 20 березня – на базі обласної громадської організації «Центр Соціального Партнерства» (м. Чернівці, вул. О.Кобилянської, 20, 2 поверх, Чернівецький бізнес-центр).
Координатор – Анна Сороковська (тел. 80953302885; mail sorokovska@gmail.com).

Таким чином, в рамках роботи в напрямку покращення співпраці між ЗМІ, організаціями громадянського суcпільства та органами влади було обрано конкретний напрямок подальшої взаємодії та на його основі сформульовано основні моменти пілотного проекту, який триватиме рік.

Обраний з-поміж багатьох запропонованих напрямок подальшої роботи в рамках Проекту – посилення рівня інформатизації територіальної громади щодо усіх аспектів діяльності міської влади шляхом публічного розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу (в ідеалі) усього свого документообороту.
Як наслідок – було б забезпечено абсолютну прозорість, відкритість, публічність місцевої влади; а також – поточний громадський контроль в режимі on-line.
Крім того, це стало би величезним кроком на шляху до впровадження європейських стандартів в життя чернівчан; сприяло би престижу та інвестиційній привабливості міста.

Трошки витягів із законодавства:

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування
Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:
народовладдя;
законності;
гласності;
колегіальності;
поєднання місцевих і державних інтересів;
виборності;
правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами.

Крім того, Бюджетний кодекс України передбачає “принцип публічності та прозорості бюджетної системи України” (стаття 7).

Звичайно, це, на жаль, здебільшого загальні фрази з розряду “вони є аби бути” і розумій під “гласністю”, “прозорістю”, “відкритістю” і “підконтрольністю” усе, що хочеш.

Тому реалізація Проекту можлива лише в одному випадку: у випадку доброї волі з боку місцевої влади, у випадку прагнення реалізувати на практиці бажання стати іще ближчими до людей та до європейських стандартів.
Відповідно, в рамках Проекту буде проведено ряд заходів – за участі представників місцевої влади, громадських організації, ЗМІ та усіх зацікавлених осіб.