Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 37/2009

З метою відновлення національної пам’яті, сприяння процесу національного примирення та взаєморозуміння, забезпечення всебічного, об’єктивного вивчення історії України XX століття, зокрема подій, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні, постановляю:

1. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Генеральній прокуратурі України, Державному комітету архівів України, Державному департаменту України з питань виконання покарань проаналізувати пов’язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні архівні документи, що нагромадилися за часи діяльності органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української РСР, та забезпечити зняття в установленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом скасування раніше наданого грифу секретності архівним документам або іншим матеріальним носіям такої інформації, якщо вони не становлять державної таємниці.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення Українським інститутом національної пам’яті разом зі Службою безпеки України, за участю Національної академії наук України та затвердити план заходів з оприлюднення та вивчення розсекречених архівних документів на 2009-2011 роки, передбачивши, зокрема:

створення та функціонування архіву національної пам’яті – електронної бази архівних документів щодо подій, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні, а також діяльністю органів державної влади та управління колишніх Союзу РСР і Української РСР;

організацію в населених пунктах України постійно діючих експозицій, виставок архівних документів, фотоматеріалів, що відображають події, пов’язані з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні;

видання, перевидання, розповсюдження відповідних тематичних наукових, науково-популярних, художньо-публіцистичних праць, збірок документів та матеріалів, а також здійснення заходів, пов’язаних із перекладом розсекречених архівних документів іноземними мовами для інформування світової громадськості через закордонні дипломатичні установи України.

3. Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії наук України забезпечити всебічне та об’єктивне вивчення розсекречених архівних документів, проведення на їх основі наукових досліджень, підготовку та видання наукових та науково-популярних праць, а також використання результатів цих досліджень у навчальних програмах загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

4. Службі безпеки України разом із Державним комітетом архівів України сприяти представникам громадських організацій, наукових установ та організацій, вченим та громадянам у вільному доступі до розсекречених архівних документів, зокрема шляхом створення спеціальних інформаційно-довідкових центрів.

5. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні.

6. Внести до розділу 1 Організаційної структури Служби безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 27 грудня 2005 року №1860 «Питання Служби безпеки України» (зі змінами, внесеними Указами від 2 квітня 2007 року №261 та від 24 вересня 2007 року №913), зміну, доповнивши його після абзацу «Департамент оперативного документування» новим абзацом такого змісту:

«Департамент архівного забезпечення».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

23 січня 2009 року


Tags: , , ,