До уваги абітурієнтів! Перелік предметів для вступу

ПЕРЕЛІК
конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти
(вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступу
до усіх навчальних закладів Буковини

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА*

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти**

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу за

освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавр

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів,

творчих конкурсів)

Статус предмету

1 Біологія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України непрофільний
3. Біологія Профільний
2 Біотехнологія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика непрофільний
3. Біологія або Хімія Профільний
3 Агрономія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України непрофільний
3. Біологія або Географія Профільний
4

5

Географія

Гідротехніка (водні ресурси)

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика непрофільний
3. Географія Профільний
6 Геодезія, картографія та землеустрій 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика непрофільний
3. Географія або біологія Профільний
7 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика непрофільний
3. Географія або Біологія або Хімія Профільний
8 Туризм 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України непрофільний
3. Географія або Іноземна мова Профільний
9

10

Менеджмент;

Міжнародна економіка

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Географія або Іноземна мова Профільний
11 12

13 14 15

Економічна кібернетика;

Облік і аудит;

Фінанси і кредит;

Економіка підприємства;

Маркетинг

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Географія або Історія України непрофільний
16

17 18

19 20

Видавничо-поліграфічна справа;

Оптотехніка;

Професійна освіта (технологія та обладнання механоскладального виробництва);

Телекомунікації;

Технологічна освіта (трудове навчання та основи інформатики).

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Фізика або Історія України або Іноземна мова Профільний
21

22 23

24

25

26

Філологія (англійська мова та література);

Філологія (німецька мова та література);

Філологія (французька мова та літера­тура);

Філологія (англійсько-український переклад);

Філологія (німецько-український переклад);

Філологія (французько-український переклад).

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України непрофільний
3. Іноземна мова Профільний
27 28 29 Історія

Політологія

Міжнародні відносини

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України Профільний
3. Іноземна мова або Географія Непрофільний
30 31

32

Інформатика

Комп’ютерна інженерія

Програмна інженерія

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Фізика або Іноземна мова або Історія України Профільний
33

34 35

Математика

Прикладна математика

Системний аналіз

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Фізика або

Іноземна мова або Історія України

Профільний
36 Початкова освіта 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України Профільний
3. Математика або Іноземна мова або Біологія Профільний
37 38 Дошкільна освіта

Соціальна педагогіка

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України Профільний
3. Біологія або Іноземна мова або Математика Профільний
39 Психологія

Практична психологія

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України Профільний
40 3. Біологія або Іноземна мова або Математика Профільний
41 Музичне мистецтво 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України непрофільний
3. Творчий конкурс з музики Профільний
42 43 Фізичне виховання

Здоров’я людини

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України непрофільний
3. Творчий конкурс з фізичної культури Профільний
44 45 46 47 48 49 50 Електронні пристрої та системи

Електротехніка та електротехнології

Мікро- та наноелектроніка

Прикладна фізика

Радіотехніка

Системи технічного захисту інформації

Фізика

1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Фізика або

Історія України або Іноземна мова

Профільний
51

52 53 54

55

56

57

Журналістика

Філологія (зарубіжна література)

Філологія (українська мова та література)

Філологія (українська мова та література для шкіл з румунською мовою навчання)

Філологія (переклад російсько-україн­ський)

Філологія (російська мова та література)

Філологія (румунська мова та література)

1. Українська мова та література Профільний
2. Історія України непрофільний
3. Географія або Іноземна мова непрофільний
58 59 Філософія

Теологія

1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України Профільний
3. Іноземна мова або Географія або біологія Профільний
60 Соціологія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика Профільний
3. Іноземна мова або Географія або біологія Профільний
61 Хімія 1, Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3. Хімія або

Історія України або Іноземна мова

Профільний
62 Право 1. Українська мова та література Профільний
2. Історія України Профільний
3. Іноземна мова або Географія непрофільний

* Перелік конкурсних предметів може бути дещо скорегований після погодження у МОН України Правил прийому до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2010 р.
**Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом, за співбесідою становить 124 бали.

БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу за

освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавр

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Економіка підприємства 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний
2 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний
3 Облік і аудит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1

Лікувальна справа

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

2

Педіатрія

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

3

Медична психологія

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

4

Стоматологія

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

5

Лабораторна діагностика

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

6

Сестринська справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія (профільний) або  Хімія

профільний

7

Клінічна фармація

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Хімія (профільний) або  Біологія

профільний

8

Фармація

Українська мова та література

непрофільний

Історія України

непрофільний

Хімія (профільний) або  Біологія

профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ

п/п Напрям

підготовки

(спеціальності)

Перелік конкурсних предметів із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікати УЦОЯО для вступу на основі повної загальної середньої освіти
1. Туризм 1.    Українська мова та література

2.    історія України або математика

3.     Географія або іноземна мова або біологія
(профільний)

2. Економічна кібернетика 1.    Українська мова та література

2.    Математика (профільний)

3.    Географія або іноземна мова

3. Міжнародна економіка 1.    Українська мова та література

2.    Математика або історія України

3.     Іноземна мова або географія (профільний)

4. Економіка

підприємства

1.    Українська мова та література

2.    Математика (профільний)

3.     Географія або іноземна мова або історія України

5. Маркетинг 1.    Українська мова та література

2.    Математика або історія України (профільний)

3.    Географія або іноземна мова

6. Фінанси і кредит 1.   Українська мова та література

2.   Математика (профільний)

3.    Географія або іноземна мова або історія України

7. Облік і аудит 1.   Українська мова та література

2.   Математика (профільний)

3.    Географія або іноземна мова або історія України

8. Товарознавство і

торговельне

підприємництво

1.   Українська мова та література

2.   Математика або історія України

3.    Хімія або біологія або географія або
іноземна мова (профільний)

9. Менеджмент 1.  Українська мова та література

2.          Математика або історія України

3.          Географія або іноземна мова (профільний)

10. Харчові технології та інженерія 4.  Українська мова та література

5.          Математика або історія України

6.          Хімія або біологія або географія або іноземна мова (профільний)

БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу за

освітньо-кваліфікаційним рівнем

бакалавр

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Облік і аудит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний
2 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний
3 Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний
4 Право 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
3.Історія України або географія або іноземна мова непрофільний

СТОРОЖИНЕЦЬКА ФІЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Облік і аудит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Фінанси і кредит (фінанси, оподаткування) 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Будівництво 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3 Менеджмент 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
4 Електротехніка та електротехнології 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
5 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
6 Машинобудування 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
7 Транспортні технології 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
8 Автомобільний транспорт 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
9 Системна інженерія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
10 Видавничо-поліграфічна справа 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Товарознавство та комерційна діяльність 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Виробництво харчової продукції 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3 Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ХОТИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ МИСТЕЦТВ ІМ. С.ВОРОБКЕВИЧА

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Музичне мистецтво Українська мова та література, фах, сольфеджіо
2 Хореографія Українська мова та література, фах,
3 Народна художня  творчість Українська мова та література, фах,
4 Бібліотечна справа Українська мова та література, зарубіжна література

КОЛЕДЖ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Економіка підприємства 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний
2 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний
3 Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний
4 Прикладна математика 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний
5 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний
6 Прикладна екологія 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або Історія України або географія профільний

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Педагогічна освіта (дошкільне виховання) 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України профільний
2 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Українська мова та література непрофільний
Творчий конкурс: загальна фізична підготовка (гімнастика, стрибки, біг) профільний
3 Мистецтво(музичне мистецтво) Українська мова та література непрофільний
Творчий конкурс: спецмузінструмент, теорія музики профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1

Лікувальна справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

2

Сестринська справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

3

Акушерська справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

4

Медико-профілактична справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ «МОНАДА»

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1

Стоматологія – ортопедична

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або хімія

профільний

2

Фармація

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або хімія

профільний

НОВОСЕЛИЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1

Лікувальна справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

2

Акушерська справа

Українська мова та література

непрофільний

Біологія або Історія України    або Математика

профільний

ВИЖНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА ІМ. В. ШКРІБЛЯКА

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Декоративно – прикладне мистецтво 1. Українська мова та література непрофільний
Рисунок профільний
2 Образотворче мистецтво 1. Українська мова та література непрофільний
Рисунок профільний
3 Дизайн 1. Українська мова та література непрофільний
Рисунок профільний

СТОРОЖИНЕЦЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ

№ п/п

Назва напрямів підготовки для вступу

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1

Лісове господарство 1. Українська мова та література непрофільний
2. Біологія (профільний) або Математика профільний

2

Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика (профільний) або Історія України профільний

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ДИЗАЙНУ ТА ЕКОНОМІКИ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
3 Моделювання та конструювання промислових виробів 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Технічне обслуговування і ремонт вагонів 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3 Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
4 Організація перевезень і управління на автотранспорті 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Розробка програмного забезпечення 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3 Будівництво та експлуатація будівель та споруд 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
4 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика профільний
2 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний
3 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або географія профільний
2 Організація туристичного обслуговування 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або географія Профільний
3 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або фізика Профільний
4 Маркетингова діяльність 1. Українська мова та література непрофільний
2. Математика або географія Профільний
2. Математика Профільний

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ

№ п/п

Назва напрямів підготовки

Перелік конкурсних предметів

Статус предмету

1 Правознавство 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика профільний
2 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика Профільний
3 Бухгалтерський облік 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика Профільний
4 Товарознавство та комерційна діяльність 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика Профільний
5 Виробництво харчової продукції 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика або Біологія Профільний
6 Ресторанне обслуговування 1. Українська мова та література непрофільний
2. Історія України або Математика або Біологія Профільний


Tags: