Капітальні інвестиції в економіку Чернівців за 2008 рік

1405,5 млн. грн. капітальних інвестицій вкладено торік у розвиток економіки Чернівців підприємствами та організаціями усіх форм власності за рахунок усіх джерел фінансування. Найвагомішу частку з них (80,66% від загального обсягу) склали інвестиції в основний капітал.
Про це повідомляє відділ інвестицій міської ради.

Основним джерелом капітальних інвестицій, як і інвестицій в основний капітал, були власні кошти підприємств та організацій (30,9 та 31,3 відповідно). Інвестиції в основний капітал склали 1133,7 млн. грн. (за 2007 рік – 879,9 млн. грн.).

За видами економічної діяльності структура об’єктів інвестицій має наступний характер:

Види економічної діяльності

Освоєно (використано) інвестицій в основний капітал

% до 2007 р.

%до загального обсягу

Всього, у тому числі:

1133741

% 105,2

100,0

Промисловість

165074

142,6

14,6

Будівництво

193701

167,4

17,1

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

113803

39,0

10,0

Діяльність готелів та ресторанів

10494

122,1

0,9

Діяльність транспорту та зв’язку

44757

97,2

3,9

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

457460

116,7

40,4

Держане управління

20148

157,9

1,8

Освіта

19137

76,7

1,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

39698

106,2

3,5

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

35403

149,2

3,1


Tags: